Inspiration

Här hittar du nya idéer och spännande tips på aktiviteter att göra för att främja drogfrihet. Har din skola eller förening gjort något roligt för att exempelvis motivera till kontraktsskrivning får du gärna dela detta med oss. Vi på AVSTOD publicerar gärna era aktiviteter på denna sida så att andra verksamheter kan inspireras!

Läredaskolan brukar integrera ANDT på deras friluftsdagar. Precis som en station kan handla om HLR finns en annan station dedikerad åt alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Se material på aktivitetsbanken.se

Läredaskolan

Skåne, Hässleholm

Klassbesök

Paulina Nyström är proffesionell fotbollspelare och arbetar som drogförebyggare via Riksförbundet Kontraktsmetoden.

Paulina erbjuder föreläsningar för elever på alla skolor som bedriver AVSTOD. Syftet med skolbesök är att informera ungdomarna om tobak och andra droger, samt inspirera eleverna till en hälsosam livsstil.

paulina@kontraktsmetoden.se

Feriearbete om Tobak

Olofström kommun erbjuder ungdomar feriearbete med tobaksförebyggande arbete årligen varje sommar.    

Arbetet utgår från tobakskonventionen samt barnkonventionen och syftet med arbetet är att skapa delaktighet för ungdomar i detta viktiga arbete samt upprätta metoder för kunskapsspridning i tobaksfrågan. Sommarjobbet är en del av kommunens arbete för tobaksfria barn och unga i Olofström och Blekinge.

Tobaksfria dagen 31 maj

WHO:s World No Tobacco Day, tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och dagen syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk. Läs mer om årets tema, föregående kampanjer och dess tema på WHO:s webbplats.

Tobaksfria veckan v.47

Tobaksfria veckan innfaller varje år under vecka 47 och är en del i det nationella arbetet med Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Under den här veckan är det många skolor som passar på att ha temavecka om tobak på sina skolor. Exempelvis kan man låta eleverna arrangera tipsrundor eller göra egna filmer om ämnet. Fakta hittar eleverna på vår ungdomssida. Filmen Tobakens Barn passar väldigt bra den här veckan! Du hittar också affischer, foldrar, aktiviteter, presentationsmaterial och filmer på tobaksfaktas webbplats.

Vi från AVSTOD blir super glada om ni verksamheter vill dela med er av era aktiviter så att vi kan inspirera andra! Skicka till paulina@kontraktsmetoden.se så lägger vi upp det på hemsidan.