Avtal Vilket Stödjer Tobaks- Och Drogfrihet

Kontraktsmetoden AVSTOD är en evidensbaserad metod som finansieras av Socialstyrelsen och bygger på kontrakt om drogfrihet. Det skriftliga avtalet tecknas mellan tre parter – ungdom, skola/verksamhet och vårdnadshavare/kompis. Ungdomen lovar att fram till skolavslutningen i grundskolan eller gymnasiet vara helt drogfri.

Läs mer

Ungdomssida

Är du en skolelev på gymnasiet eller grundskolan? Har du skrivit kontrakt för drogfrihet med kontraktsmetoden AVSTOD?

Här hittar du det som är mest relevant för dig om är ungdom!

Till vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare hittar här samlad information specifikt för just dig.

Här får du stöd, tips och mycket annat för att underlätta ditt drogförebyggande arbete. 

För verksamheterna

Här finner du, som arbetar i en organisation som bedriver AVSTOD, material och dokument.

kontrakt, föräldrabrev, sponsorbrev, lektionsmaterial och mycket mer finns på denna sida.

Vi finns på TikTok och Instagram!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av digital spridningskampanj för #lagarförallabarnsframtid

Slutrapportering av ANDT medel till Folkhälsomyndigheten är nu gjord. Nedan kan ni öppna final rapport som omfattar aktiviteter i kampanjen Lagar för alla barns framtid april-dec 2021. Bra insatser med gott resultat och en del att lära!

Nu finns vårt nya föräldrabrev att hämta!

Lystring alla verksamheter! Nu ligger vårt nya föräldrabrev ute bland våra dokument här på hemsidan! Det är en färdig PDF-fil som är redo att användas så ta gärna en titt! Tänk på att detta dokuemnt endast är avsett för de aktiva verksamheterna och för att få åtkomst...

Nytt på hemsidan: Feriearbete om Tobak

Nu hittar du ett avsnitt på vår hemsida om Olofströms tobaksförebyggande arbete med kommunens ungdomar! Varje år erbjuder Olofström kommun ungdomar feriearbete med tobaksförebyggande arbete. Mer om detta hittar du under fliken "Inspiration" eller genom att klicka här....

Kontrakt skrivna

År vi funnits

Skolor

Drogfria år tillsammans

Kontakta oss

 

Telefon: 0760-50 04 89

Email: bitte@kontraktsmetoden.se 

För klassbesök: paulina@kontraktsmetoden.se