Riksförbundet Kontraktsmetoden har nyligen inlett ett sammarbete med PrEvCan (Cancer Prevention Across Europe).

Kampanjen PrEvCan är initierad och ledd av European Oncology Nursing Society (EONS). Cirka 60 andra internationella och nationella organisationer i Europa deltar.

Kampanjen utgår från 12 av WHO:s folkhälsomål, allt från psykisk hälsa till tobak och passiv rökning.

Under en 12 månaders period med start oktober 2022 kommer det varje månad att komma information om någon av folkhälsomålen.

Varje månad kommer vi att publicera material som ni kan använda. Denna månaden handlar om tobak.