Energidrycker – vad är det?

Energidryck är en läskedryck, sötad med socker eller sötningsmedel. Det finns inga positiva effekter på hälsan att inta socker. Energidrycker innehåller även oftast höga mängder koffein, liksom många gånger andra uppiggande ämnen. En kopp (150 ml) bryggkaffe kan innehålla 70 mg koffein och en burk energidryck (250 ml) kan innehålla 80 mg koffein. Alla drycker (utom kaffe i sig) som innehåller över 150 mg koffein/liter måste ha varningstext ”Hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn, gravida eller ammande kvinnor”.

Att dricka energidrycker kan vara skadligt, mest beroende på mängden som dricks. Experter i flera länder och vid Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har utrett dess farlighet. Man har inte funnit att övriga ämnen (t ex glukuronolakton, taurin, liksom s.k. grenade aminosyror BCAA – branched chain amino acids) i energidrycken, utöver koffein, kan vara skadliga.

Koffeinhalten i dryckerna kan påverka personer olika beroende på känslighet. Kortsiktigt upplevs en pigghet och koncentrationsförbättring på små mängder koffein. Vanligaste biverkan av koffein är hjärtklappning, huvudvärk, ångest/oro, liksom yrsel. Väldigt stora mängder koffein påverkar kroppen mer med illamående, kräkning och diarré.
Barn är känsligare för koffeinet, pga deras lägre vikt, och kan då oftare få biverkningar.

Det finns en branschöverenskommelse i Sverige sedan 2009 (se pdf, reviderad 2022) att energidrycker inte ska säljas till personer under 15 år. Dessutom har Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ombett personal att vara uppmärksam på om personer över 15 år köper energidrycker i sådan omfattning att det kan finnas risk för missbruk/överkonsumtion. I vissa europeiska länder har försäljning av energidrycker förbjudits till personer under 18 år liksom i andra länder har införts maxgränser för hur mycket koffein en energidryck får innehålla.
Exempel på övriga ämnen i energidrycker:

Grenade aminosyror är L-leucin, L-isoleucin och L-valin (s.k. essentiella aminosyror) finns naturligt i proteinrika livsmedel (t ex kött, mejeriprodukter, ägg, nötter liksom frön). Det finns inte tillräckligt med data för att kunna beräkna hälsobaserade gränsvärden.

Glukuronolakton är en nedbrytningsprodukt av kolhydrater och finns naturligt i många livsmedel. Det dagliga intaget av glukuronolakton från livsmedel beräknas till 1-2 mg/dag, jämfört med glukuronolakton i 250 ml energidryck som kan bli 600 mg. Men inte heller den mängden har forskare funnit skulle ge allvarliga hälsorisker.
Inte heller taurin (en aminosyra som finns i animaliska livsmedel), i de mängder som ingår i energidrycker, har visat sig innebära någon hälsorisk. De högsta halterna taurin finns i musslor (145-655 mg/100 g), medan energidrycker kan innehålla 400 mg taurin/100 ml.

Vad orsakar då energidrycker?
Eftersom energidrycker kan vara sötade med socker skapar detta ett energiöverflöd som i sig riskerar utveckling av övervikt. Men även risken att utveckla karies ökar. Dessutom om man får i sig mer tillsatt socker än 10 procent av dagsintaget av kalorierna är det svårt att få plats med näringsrik mat som ger vitaminer och mineraler. Detta kan i slutändan få barn och ungdomar att ersätta skollunchen med energidryck vilket vore förödande.