5 steg för att komma igång

1. AVSTOD och skolan kommer i kontakt med varandra

Det kan antingen vara vi från AVSTOD som kontaktar din skola, eller att verksamheten skickar ett mail till någon av våra kontaktpersoner. En vårdnadshavare eller elev kan självklart tipsa om AVSTOD till en lärare eller annan skolpersonal som sedan tar det vidare.

2. AVSTOD har ett möte med skolans elevhälsa

Ett första möte bokas in! Vi från AVSTOD besöker verksamheten antingen fysiskt eller träffar elevhälsan digitalt, antingen via  Zoom eller Teams. Vi presenterar vår evidensbaserade metod och verksamheten har möjlighet att ställa frågor.

3. Elevhälsan beslutar att påbörja ett drogförebyggande arbete med kontraktsmetoden AVSTOD

Ser skolan positivt på AVSTOD och vill börja arbeta drogförebyggande med hjälp av oss tas det beslutet i detta skede. Efter att beslutet har tagits informeras vi om detta för att kunna genomföra nästa steg.

4. AVSTOD informerar all personal på skolan

Efter att beslutet om att sammarbeta med oss tagits på skolan informerar AVSTOD all personal. Detta är väsentligt för att samtliga i verksamheten ska ha fått samma information.

5. Skolan utser en ansvarig grupp

Denna grupp har det yttersta ansvaret i det drogförebyggande arbetet på skolan/fritidsverksamheten. Det är också denna grupp som vi från AVSTOD har mest kontakt med.

Efter dessa fem steg är vi igång! Det är dags att blickar framåt mot den första kontraktsskrivningen med eleverna och skicka ut föräldrabrev till ungdomarnas vårdnadshavare. Vi har färdiga kontrakt och föräldrabrev redo att användas.

Vi erbjuder gratis klassbesök av Kontraktsmetodens egna drogförebyggare. Använd gärna denna resurs för att uppmuntra ungdomarna att skriva kontrakt för drogfrihet!

I samaband med uppstarten är det också en bra idé att höra av sig till närliggande butiker i jakt på lokala rabatter och förmåner. AVSTOD har ett par gemensamma rabatter för alla ungdomar som skrivit kontrakt för drogfrihet genom oss. Vi har en mall för ett färdigt sponsorbrev att utgå från.