Sök bidrag!

Föreläsning

Har din skola/arbetsplats planer på att engagera en extern föreläsare?

Drogfri aktivitet

Vill du göra någon rolig aktivitet med dina elever som skrivit kontrakt för drogfrihet?

Spring ett lopp

Har du planer på att delta i något motionslopp? I så fall hör gärna av dig till oss.

14 + 10 =