Slutrapportering av ANDT medel till Folkhälsomyndigheten är nu gjord.

Nedan kan ni öppna final rapport som omfattar aktiviteter i kampanjen Lagar för alla barns framtid april-dec 2021.

Bra insatser med gott resultat och en del att lära!