Vetenskapligt Råd

Nils Lundin

Nils Lundin är barn- och ungdomsläkare liksom skolläkare. Han är verksam i nordvästra Skåne och knuten till Helsingborgs lasarett. Nils Lundin är sedan december år 2022 AVSTODs medicinska rådgivare.

Under 20 års tid har han jobbat halvtid som skolläkare, skolöverläkare och verksamhetschef för dåvarande skolhälsovården i Helsingborgs stad och andra hälften med kliniskt arbete vid Barn- och ungdomsmedicin på lasarettet.

Under alla år har Nils aktivt drivit tobaksfrågor på olika nivåer, allt från enkätstudier av sjukhuspersonalens rökvanor, stoppa tobaksförsäljning i sjukhusecafeteria, rökavvänjningskurser för vuxna och ungdomar, liksom ansvarat för olika tobakspreventiva projekt på skolarenan där bl.a. en film producerats vilken vann första pris i en EU-tävling.

Nils har också varit chef för psykologverksamheten Föräldra- och barnhälsa i nordvästra Skåne liksom för Barn- och ungdomsmedicinska mottagning vid Ängelholms sjukhus. Han har också tidigare varit delegat i Kronprinsessparets stiftelses expertråd och ansvarig för ett tre-årigt forskningsprojekt, finansierat av Folkhälsomyndigheten, om hälsa på skolarenan. Han medverkar också i olika projekt och uppdrag, bl.a. i advisory board i ett EU-projekt om psykisk hälsa på skolarenan, och är medförfattare i olika faktaböcker, som t ex ”Evidensbaserad elevhälsa” och ”Pediatrik”.

Nils handleder både blivande och färdiga skolläkarspecialister, enskilt och i grupp, i landet och har bl.a. suttit som ordförande i Svenska Skolläkarföreningen.
Han är just nu ordförande i Svenska Barnläkarföreningens utskott i etik- och barnrättsfrågor samt ledamot i styrelsen i tankesmedjan Tobaksfakta.