Avtal Vilket Stödjer Tobaks- Och Drogfrihet

Kontraktsmetoden AVSTOD är en evidensbaserad metod som finansieras av Socialstyrelsen och bygger på kontrakt om drogfrihet. Det skriftliga avtalet tecknas mellan tre parter – ungdom, vårdnadshavare och skola. Ungdomen lovar att fram till skolavslutningen i grundskolan eller gymnasiet vara helt drogfri.

Läs mer

Ungdomssida

Är du en skolelev på gymnasiet eller grundskolan? Har du skrivit kontrakt för drogfrihet med kontraktsmetoden AVSTOD?

Här hittar du det som är mest relevant för dig!

Till vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare hittar här samlad information specifikt för just dig.

Här får du stöd, tips och mycket annat för att underlätta ditt drogförebyggande arbete. 

Till skolan

Här finner du som arbetar på en skola allt du behöver.

Material och dokument såsom kontrakt, föräldrabrev, sponsorbrev, lektionsmaterial och mycket mer.

Vi finns på Instagram!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JC-kvällen – 25 % på hela köpet

Få 25 % på hela köpet Varmt välkomna till den årliga CJ-kvällen på Jeansbolaget i Hässleholm onsdag 27 mars mellan kl 18:00-19:00. Inbjudan gäller de som har skrivit kontrakt för tobaks- och drogfrihet inklusive alla i deras familj samt anställda och deras familjer på...

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Det kan verka ofarligt, men det stämmer inte – den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga och i vissa fall obotliga skador på nervsystemet och hjärnan. Läs...

Inför Tobaksfria veckan v.47

Snart infaller den årliga Tobaksfira veckan! Tobaksfria veckan innfaller varje år under vecka 47 och är en del i det nationella arbetet med Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Under den här veckan är det många skolor som passar på att ha temavecka om tobak på...

Kontrakt skrivna

År vi funnits

Skolor

Drogfria år tillsammans

Kontakta oss

 

Telefon: 0760-50 04 89

Email: bitte@kontraktsmetoden.se 

För klassbesök: paulina@kontraktsmetoden.se